Ostanimo u kontaktu
JURA SHOP – AKCIJA Vikend

JAČANJE KONKURENTNOSTI TURIZMA

Bespovratna sredstva za turizam od 0,5 – 3,5 milijuna eura

Objavljeno prije

turizam

JAČANJE KONKURENTNOSTI TURIZMA

 • OTVOREN NATJEČAJ 23.12.2013.-21.2.2014.G.
 • BESPOVRATNA SREDSTVA OD 500.000 – 3.500.000 EUR
 • FINANCIRA SE OD 50 – 60% INVESTICIJSKE VRIJEDNOSTI

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dio sredstava odnosit će se na sljedeće troškove:

 • izgradnja zgrada koje čine novu građevinu i/ili proširenje postojeće građevine (hotel, dodatni objekti i atrakcije, nepokretno kulturno dobro).
 • troškovi izdavanja građevinske dozvole, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka
 • potpuno novi strojevi i razna oprema. Ova kategorija također uključuje robu potrebnu za administrativnu aktivnost poduzeća kao i vozila (osim u slučaju da je korisnik također registriran kao operater u prijevoznom sektoruprijeko neophodna za proizvodni ciklus ili transport proizvoda ili osoba, dok god je njihov broj proporcionalan budućoj predloženoj proizvodnji korisnika, a njihova je uporaba isključivo namijenjena za postrojenje korisnika.
 • pokretna imovina poput namještaja, vanjskog namještaja, uređaja (TV, računala, kuhinjskih aparata/aparata za kuhanje, perilica suđa za kućanstvo ili industriju, perilica rublja, aparata za čišćenje itd.), uređaja namijenjenih sportskim, rekreacijskim ili spa objektima.
 • računalni programi izrađeni prema potrebama proizvodnje i upravljanja tvrtkom kao i patenti, licence, znanje i nepatentirano znanje vezano uz nove tehnologije i proizvodne procese, u dijelu u kojem se koriste u svezi aktivnosti na koje se odnosi ulaganje i građevine u kojoj se obavlja ulaganje. Izdaci vezani uz osnovni softver, neophodan za rad stroja ili postrojenja, smatraju se jednakima izdatku za stroj kojim upravlja navedeni softver.
 • vrijednost građevine po sistemu „ključ u ruke“
 • Studije i provedba stručnih poslova koje za korisnika izvode vanjski konzultanti, vezano uz ulaganje poput: upravljanja izgradnjom, ispitivanja i provedbe propisa, izrade studije izvedivosti, ekonomske i financijske studije, studije procjene utjecaja na okoliš, izrade izvedbene dokumentacije, usluga treće strane u cilju dobivanja potvrde o kvaliteti i zaštiti okoliša sukladno međunarodno priznatim standardima i metodologijama, revizija troškova projekta, priprema tehničkih specifikacija, priprema i provedba postupka javne nabave.

 

PRIHVATLJIVE AKCIJE

Prihvatljivi projekti su investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju jednu ili više od sljedećih aktivnosti:

 • ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije i proširenje postojećih hotela s 3 ili više zvjezdica, kao i s njima povezanih pomoćnih objekata koji se odnose na: poslovni turizam (kongresna infrastruktura), odmorišni i zdravstveni turizam (wellness, spa i medicinski turizam), sportski i rekreativni turizam (teniski tereni, manje sportske dvorane, s malo sjedala ili bez njih, za košarku, odbojku, rukomet i sl., dvorane za squash ili racquetball, bazeni itd.) koji će pridonijeti povećanoj stopi popunjenosti i konkurentnosti hotela; ili
 • ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije i proširenje postojećih hotela što će rezultirati dobivanjem 3 ili više zvjezdica; kao i s njima povezanih pomoćnih objekata koji se odnose na: poslovni turizam (kongresna infrastruktura), odmorišni i zdravstveni turizam (wellness, spa i medicinski turizam), sportski i rekreativni turizam (teniski tereni, manje sportske dvorane, s malo sjedala ili bez njih, za košarku, odbojku, rukomet i sl., dvorane za squash ili racquetball, bazeni itd.) koji će pridonijeti povećanoj stopi popunjenosti i konkurentnosti hotela.

Pored navedenih aktivnosti, projekti mogu uključivati investicije koje imaju za cilj poduprijeti interventne radnje koje uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu, s ciljem postizanja većeg stupnja zaštite okoliša u smislu poduzimanja radnji namijenjenih saniranju ili sprječavanju oštećenja fizičkog okruženja ili prirodnih resursa putem vlastitih aktivnosti korisnika, smanjivanju rizika takvog oštećenja ili za postizanje učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa, uključujući mjere štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije;
 • vršenje usluga vezanih uz projekt od strane vanjskih konzultanata, koje nije vezano uz stalne ili periodične aktivnosti i koje se ne odnosi na uobičajene operativne troškove poduzeća, kao što su rutinske usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje, već koje su izravno vezane uz projekt ulaganja, proizvod ili tehnologiju razvijenu na temelju ovog Poziva;
 • prvo sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u cilju promicanja novih ili poboljšanih proizvoda ili usluga proizvedenih kao rezultat ulaganja uz pomoć potpore.
 • posebno usavršavanje osoblja prijavitelja povezanog s projektnim aktivnostima, kao što su obuka za korištenje novorazvijene ili integrirane tehnologije ili rada s novom opremom;
 • opće usavršavanje osoblja prijavitelja vezana uz ciljeve projekta i doprinosa njegovoj održivosti.

Napomena: “Hotelima” se smatraju hotel baštine, hotel i aparthotel

Prenosi: Adria bonus

VIDEO KONFERENCIJA

Župan Dobroslavić na sastanku s gospodarstvenicima Dubrovačko-neretvanske županije

Objavljeno prije

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić, Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid-19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu, a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

Uz opće mišljenje svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocijenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli, u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinijele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Kako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize, a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog otpisa dijela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih doprinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnosno post sezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih proizvoda u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvorit će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako se sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratiti na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinijele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županije i državnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirat će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Mrvice 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px
HUMANITARNA AKCIJA – OBITELJ VUKŠA

Najčitanije